Exportfactoring

Det finns alltid en risk att betalningen uteblir vid försäljning på kredit och den risken ökar när fakturan är ställd mot utlandet. Detta samt valutarisken gör att många företag tvekar inför att göra affärer med utlandet. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg i alla dina utlandsaffärer. Med exportfactoring övertar vi såväl kreditrisken som valutarisken när du säljer dina exportfakturor till oss.

Exportfakturor är fakturor utställda mot:

  • Utländska företag i främmande valuta.
  • Utländska företag i inhemsk valuta.
  • Inhemska företag i främmande valuta.

Exportfactoring med Amfa Bank

Låt oss berätta mer!

Ring oss på 020-21 21 20 eller mejla på INFO@AMFABANK.SE.